Inne nazwy: mnóstwo, ze względu na różnorodność wewnątrzgatunkową Aloesy to przypominające kaktusy rośliny, które