Inne nazwy: brak Zielona Kawa jest produktem dosyć specyficznym, powstającym w trakcie tradycyjnego procesu