Musi Archive

Aronia

Aronia pochodzi z Ameryki Północnej. Pozornie jest owocem jak wiele innych, zapewne większość ludzi

Wapń

Inne nazwy: Ca, calcium Wapń jest szczególnym rodzajem metalu ziem alkalicznych. Bogato występuje w

Liść Oliwny

Inne nazwy: brak Drzewa oliwne stanowią jedną z najcenniejszych naturalnych ozdób krajów śródziemnomorskich. Są niewysokie