Nie Tylko Archive

Pszczela pierzga

Pszczela pierzga jest jednym z kluczowych wyrobów pszczelich stosowanych w przypadku problemów ze zdrowiem.

Aloes

Inne nazwy: mnóstwo, ze względu na różnorodność wewnątrzgatunkową Aloesy to przypominające kaktusy rośliny, które

Graviola – złoto obu Ameryk

Inne nazwy: Flaszowiec miękkociernisty, guanabana Graviola to bardzo popularny w Ameryce Południowej i Północnej owoc