Omega 6 Archive

Tran

Tran jest ciekłym tłuszczem, otrzymywanym z ryb i ssaków morskich.Tradycja jego spożywania liczona jest

Jagody Acai

Inne nazwy: brak Jagody acai są owocami zbieranymi z rosnących w Amazonii palm brazylijskich. Pojedyncze