Pl Archive

Gymnema Sylvestre

Inne nazwy: Gurmar Gymnema Sylvestre to pnąca roślina, która porasta tropikalne lasy w południowych

Tran

Tran jest ciekłym tłuszczem, otrzymywanym z ryb i ssaków morskich.Tradycja jego spożywania liczona jest

Wiesiołek

Wśród roślin leczniczych, wiesiołek wyróżnia się nie tylko pięknym wyglądem, ale przede wszystkim szerokim