praca serca Archive

Miedź

Inne nazwy: cuprum, metal cypryjski Ludzkość od wieków zna miedź, którą na całym świecie

Wapń

Inne nazwy: Ca, calcium Wapń jest szczególnym rodzajem metalu ziem alkalicznych. Bogato występuje w

Zielona Herbata

Zielona herbata jest znana na całym świecie, jako środek doskonale wpływający na zdrowie organizmu.