Tran jest ciekłym tłuszczem, otrzymywanym z ryb i ssaków morskich.Tradycja jego spożywania liczona jest